Bởi {0}
logo
Zhengzhou Yize Machinery Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Nhà Máy Móc Dệt May, Ngành Công Nghiệp Máy Móc, Máy Móc Xây Dựng
ODM services availableTotal trading staff (11)Total floorspace (145㎡)Finished product inspection
chat